• 32 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  • 33 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต