ที่ตั้ง
 
 

ที่อยู่ 10/1 บริเวณศาลากลางจังหวัดตาก ถ.พหลโยธิน ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000