แจ้งคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ...

ขอเชิญ"บุคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย" เข้าศึกษาดูงาน มหกรรมการอ่านแห่งชาติ :"มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยในภูมิภาค"...

ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยเครื่องแบบยุวกาชาด........

คู่มือการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่........

กฎกระทรวงกำหนดประเภทสถานศึกษา 2561........

โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ หลักสูตรวิชาแผนที่ - เข็มทิศ........

ถอดประสบการณ์ความสำเร็จ กรณีตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในจังหวัดตากของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตาก (กศจ.ตาก สัญจร)...

เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ....

รายงานศึกษาค้นคว้าความพึงพอใจผู้รับบริการ........

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย...

 


ผลการพิจารณาย้าย ตำแหน่งครู ตามมติ กศจ.ตาก ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561....

ผลการพิจารณาย้าย ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามมติ กศจ.ตาก ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561....

แบบรายงานผลแผนชายแดน........

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

ปี พ.ศ.2561...


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561...

การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ...

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น....

ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ชั้นความรู้ทั่วไป แลผุ้กำกับลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)และชั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)........

ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กศจ.ตาก ปี 2561....

แบบขอดูผลคะแนนสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2561......

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย........[แยกตามสาขาวิชาเอกฯ]

การจัดทำข้อมูลการส่งต่อเด็กในระบบการศึกษาจังหวัดตาก........

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาท........

ขอประชาสัมพันธ์การประกวด โอทอป จูเนียร์ (OTOP Junior Contest)........

เด็กซ้ำซ้อน ศึกษาธิการจังหวัดตาก ปี 61 ภาคเรียน 1........

อ่านย้อนหลัง...

ภาพกิจกรรม ศธจ.ตาก

อาหารกลางวัน

อาหารกลางวัน

ประเมินลูกเสือ

ประเมินลูกเสือ

ผู้ว่าเยี่ยมโรงเรียนบ้านลานสาง

ผู้ว่าเยี่ยมโรงเรียนบ้านลานสาง

อบรมครูโรงเรียนเอกชน

อบรมครูโรงเรียนเอกชน

กศจ.ตาก พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่2

กศจ.ตาก พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่2

กศจ.ตากพบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1

กศจ.ตากพบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1

ค่ายเยาวชน

ค่ายเยาวชน

อบรมประถมวัย อ.1-อ.3

อบรมประถมวัย อ.1-อ.3

ผู้ว่าราชการจังหวัดพบเพื่อนครู ฯ

ผู้ว่าราชการจังหวัดพบเพื่อนครู ฯ

ข่าวการศึกษา

ข่าววันนี้