ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินการจัดการศึกษา


 

 ผลการพิจารณารายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 (ส่วนที่ 1) 

 


 
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ..
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินการจัดการศึกษา...

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562........

แบบรายงานการตรวจราชการและติดตามประเมินผล........

เด็กซ้ำซ้อนปี 2561 เทอม 2(แยกหน่วยงาน)........

ประชาสัมพันธ์อบรมผู้กำกับลูกเสือ........

ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ.....

การแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรเพื่อลดภาวะโลกร้อนและ...... 

ปัญหามลพิษทางอากาศ  หนังสือแจ้ง  แบบรายงาน


การจัดงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562.....

หนังสือแจ้ง ประกาศจังหวัดตาก


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา...

 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ........

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา...

 


อ่านย้อนหลัง...

ภาพกิจกรรม ศธจ.ตาก

อาหารกลางวัน

อาหารกลางวัน

ประเมินลูกเสือ

ประเมินลูกเสือ

ผู้ว่าเยี่ยมโรงเรียนบ้านลานสาง

ผู้ว่าเยี่ยมโรงเรียนบ้านลานสาง

อบรมครูโรงเรียนเอกชน

อบรมครูโรงเรียนเอกชน

กศจ.ตาก พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่2

กศจ.ตาก พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่2

กศจ.ตากพบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1

กศจ.ตากพบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1

ค่ายเยาวชน

ค่ายเยาวชน

อบรมประถมวัย อ.1-อ.3

อบรมประถมวัย อ.1-อ.3

ผู้ว่าราชการจังหวัดพบเพื่อนครู ฯ

ผู้ว่าราชการจังหวัดพบเพื่อนครู ฯ

ข่าววันนี้

ข่าวการศึกษา