ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563...

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ...

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล

ข้อมูลเด็กซ้ำซ้อน ภาคเรียนที่ 2 / 2562......

รับสมัครคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล...

สอบถามความสมัครใจเพื่อนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น...

คู่มือและแนวปฏิบัติการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๓...

โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ......

การดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562......


อ่านย้อนหลัง...


     
     

     
     

     
     

 

 

 

รายงานประจำเดือนจากระบบGFMIS Web Online เดือน กุมภาพันธ์ 2563

 

ายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS Web Online เดือนมกราคม 2563

https://drive.google.com/file/d/18PrFm3vtbCYDYxoXLIUkFPoVeCwsXWd3/view?usp=sharing


รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS Web Online 

เดือน ธันวาคม 2562 https://drive.google.com/file/d/1uaERc94A-Z-Ebt0mVR4vjBWmOlCUJUXm/view?usp=sharing


 

ายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS Web Online เดือน พฤศจิกายน 2562

 


รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS Web Online เดือนตุลาคม 2562....

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS Web Online เดือน กันยายน 2562.....

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS Web Online เดือน สิงหาคม 2562......

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS Web Online เดือน กรกฎาคม 2562....

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS Web Online เดือน มิถุนายน 2562....

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS Web Online เดือน พฤษภาคม 2562.....

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS Online เดือน เมษายน 2562.....

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS Web Online เดือนมกราคม 2562.....

 รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS Online เดือน ธันวาคม 2561.....

 


รายงานย้อนหลัง....

 


ข่าวล่าสุด ข่าว
[ข่าวย้อนหลัง]........  


     
     
     
     

 

ข่าววันนี้

ข่าวการศึกษา