ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา...

แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการแผนปฏิบัติการ62.........

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561...

สถิติการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561...

เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ...

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ...

ประชาสัมพันธ์ผู้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมครอบครัวประชาธิปไตย.....

ประชาสัมพันธ์งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562.......

รับสมัครอบรม B.T.C และ A.T.C.........

แจ้งคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ...

ขอเชิญ"บุคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย" เข้าศึกษาดูงาน มหกรรมการอ่านแห่งชาติ :"มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยในภูมิภาค"...

ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยเครื่องแบบยุวกาชาด........

คู่มือการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่........

กฎกระทรวงกำหนดประเภทสถานศึกษา 2561........

โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ หลักสูตรวิชาแผนที่ - เข็มทิศ........

อ่านย้อนหลัง...

ภาพกิจกรรม ศธจ.ตาก

อาหารกลางวัน

อาหารกลางวัน

ประเมินลูกเสือ

ประเมินลูกเสือ

ผู้ว่าเยี่ยมโรงเรียนบ้านลานสาง

ผู้ว่าเยี่ยมโรงเรียนบ้านลานสาง

อบรมครูโรงเรียนเอกชน

อบรมครูโรงเรียนเอกชน

กศจ.ตาก พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่2

กศจ.ตาก พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่2

กศจ.ตากพบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1

กศจ.ตากพบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1

ค่ายเยาวชน

ค่ายเยาวชน

อบรมประถมวัย อ.1-อ.3

อบรมประถมวัย อ.1-อ.3

ผู้ว่าราชการจังหวัดพบเพื่อนครู ฯ

ผู้ว่าราชการจังหวัดพบเพื่อนครู ฯ

ข่าววันนี้

ข่าวการศึกษา