ประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1....

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดตาก (รอบที่ 2)...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดตาก...

กรอบคุณธรรมและกฎบัตร ปี 2564....

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564....

ขอประชาสัมพันธ์จุลสารกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ในรูปแบบ E - Book .....

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563...


รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดตาก (รอบที่ 2) 


ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่มหรือผู้บริหารท้องถิ่น....

โครงการประกวด CDD Young Designer Contest....

แจ้งประชาสัมพันธ์คู่มือการขอรับเงินสนับสนุนโครงการตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ...


สนับสุนวัตถุมงคล...

ประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตพืชอินทรีย์...

การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบองค์รวมของสถานศึกษาระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ... 

 

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ต่อไป

 

รายงาน GFMIS WEB ONLINE

laughing ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 laughing

 

  รายงาน GFMIS WEB ONLINE

laughing ประจำเดือน ตุลาคม 2563 laughing

 

รายงาน GFMIS Web Online

ประจำเดือน กันยายน 2563

 

 รายงาน GFMIS ONLINE ประจำเดือน สิงหาคม 2563

รายงาน GFMIS WEB ONLINE

  ประจำเดือน กรกฎาคม 2563  

ายงาน GFMIS Web Online ประจำเดือน มิถุนายน 2563

รายงาน GFMIS Web Online ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS Web Online ประจำเดือน เมษายน 2563
รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS Web Online เดือน มีนาคม 2563
รายงานประจำเดือนจากระบบGFMIS Web Online เดือน กุมภาพันธ์ 2563

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS Web Online เดือนมกราคม 2563

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS Web Online เดือน ธันวาคม 2562 

ายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS Web Online เดือน พฤศจิกายน 2562
รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS Web Online เดือนตุลาคม 2562....

 

 


รายงานย้อนหลัง....
 

ข่าวประกวดราคา


     
     

     
     

     
     

 

ข่าววันนี้

ข่าวการศึกษา