รายละเอียดการอนุมัติเงินประจำงวด ลำดับที่ 1 - 35 / 2562.....

 


 ศึกษาวิจัยความพึงพอใจสารสนเทศ ปี 61(ตัวชี้วัด 1.6)......

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษาส่วนภูมิภาค......

รายงานผลการดำเนินขับเคลื่อนเด็กปฐมวัยจังหวัดตาก..........

แผนพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยจังหวัดตาก

คู่มือจัดการศึกษา 9 แห่ง..........

ประกาศการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดตาก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดตาก

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดตาก


อ่านย้อนหลัง...


     
     

     
     

     
     

 


ข่าวล่าสุด ข่าว
[ข่าวย้อนหลัง]........  


     
     
     
     

 

ข่าววันนี้

ข่าวการศึกษา